แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 10 ความน่าจะเป็น

บทที่ 11 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

เรื่องที่ 3 การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต
สูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่างๆ
 

1. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน ด้าน หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

2. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง ยาว

3. สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน สูง

4. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน สูง หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

5. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน สูง

6. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

7. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม ผลบวกของเส้นกิ่ง

8. สูตรการหาพื้นที่วงกลม พาย รัศมี2