บทที่ 6 ดนตรีและการแสดงของท้องถิ่นสุโขทัย

เรื่องที่ 2 เพลงพื้นบ้าน
  • เพลงปฏิพากย์
  • ฉุยฉายเข้าวัด
  • เพลงเทพทอง
  • เพลงบัวรัง
  • เพลงยิ้มใย
  • เพลงรําวงแบบบท
  • เพลงขอทาน
  • เพลงประกอบพิธี ( เพลงแห.นางแมว บททําขวัญ )